Lyngbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-33

Fredningsnr.
37226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/8 1931. Godsejerinde K. Fabricius til Gjerdrup og Lyngbygaard Høj, 4 x 22 m. Siderne noget afgravet mod N. og NØ. Træbe- vokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøi, 64' i Tværmaal, 12' høi, lidt afgravet mod Nord. Tildels bevoxet med Træer. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m., Siderne noget afgravet mod N. og NØ. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 4 x 25 x 25 m og er lidt større end tidligere beskrevet. Højen er lidt uregelmæssigt hvælvet og har en ret flad top. I toppen mod N er der lavet en kunstig rævegrav, der er næsten tilgroet, kun lidt af cementrørsmunding synlig. Jeg har ikke påtalt det, da der måske kan gøres mere skade end gavn, hvis det fjernes af usagkyndige. Højen er tilvokset med gamle løvtræer, flere delvist væltede, og ældre fyrretræer, hvor der vokser græs under. Om højen er der tilplantet et firkantet stykke (i ca. 3-5 m's afstand fra højen), løvtræer, stammetykkelse ca. 10 cm. Den ligger i et forholdsvis fladt højereliggende terræn, ca. 200 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.