Tvillingehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-34

Fredningsnr.
37227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931. Godsejerinde K. Fabricius til Gjerdrup og Lyngbygaard To sammenbyggede høje "Tvillingehøje", 3,5-4 m høje, 34 m l., 15 m br. Noget afgravet mod N. Kanten afpløjet. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøi 96' lang, 62' bred. Længderetning NV til SØ. Synes oprindelig at være to Rundhøie, der senere ere forbundne. Høien er lavest midtpaa,toppet mod begge Ender - mod N.V. c 14', mod SØ, c 16' høi. Noget afgravet ved Foden mod Sydvest. Høien er temmelig tæt bevoxet med Træer. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To sammenbyggede Høje, "Tvillingehøje", 3,5-4 m. høje, 34 m. l., 15 m. br. Noget afgravet mod N. Kanten afpløjet. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tvillingehøje". 2 tætliggende / sammenbyggede høje. De 2 høje ligger NV-SØ for hinanden. Den NV'lige måler ca. 4,5 x 14 x 14 m og har en stejl side mod NV. Der er en ældre indgravning i toppen fra Ø til ca. 0,5 m's dybde. Bevokset med gamle fyrretræer, græsser, brændenælder m.m. Der ligger noget kvas. Den SØ'lige måler ca. 5 x 15 x 15 m, og har indhak efter ældre gravninger / kreaturer og har visse steder eroderet åbne sider og lidt uregelmæssig overflade. 2 randsten ? mod SØ. Området mellem de 2 høje er ca. 3 m højt. Samlet areal ca. 38 x 15 m. Bevokset som den NV'lige. De ligger ret højt i terræn, ca. 15 m fra landevej. Ejer : se 3722-6. ** Seværdighedsforklaring ** To tætliggende / sammenbyggede høje, ret højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)