Gerdrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-37

Fredningsnr.
372213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

2 sammenbyggede langdysser. Den vestre 13 x 5 m. Randsten: V. 8v., N. 1, Ø. 11 (v. 4), S. 1 v. Forstyrret kammer af 4 bæresten. Ingen dæksten. Ingen jordhøjning. Den østre 10 x 5 m. Randsten: V. 10 v., N. 4 v., Ø. 10, S. 4 v. Intet kammer, ingen jordhøjning. Yderligere en del større sten findes spredt over dyssen. Kratbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenbyggede Langdysser. Den vestre [sbnr. 37] er 13 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 8 (8 væltede), mod N. 1, mod Ø. 11 (4 v.), mod S. 1 (v.). Forstyrret Kammer af 4 Bæresten. Ingen Dæksten. Ingen Jordhøjning. Den østre [sbnr.67] 10 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 10 (v), mod N. 4 (v.), mod Ø. 10, mod S. 4 (v.). Intet Kammer, ingen Jordhøjning. Yderligere en Del større Sten findes spredt over Dysserne. Kratbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To tætliggende langdysser, i alt 1,1 x 17 m. Så vidt jeg kan se, består anlægget af 2 tætliggende parallelle langdysser, N-S, begge plyndrede. Det vestlige måler ca. 0,3 x 17 x 7 m, indre mål ca. 16 x 5 m. Omtrent i midten er et forstyrret aflangt kammer i højens retning, med den lange østlige og korte nordlige bæresten in situ, de øvrige forskubbede, kistemål ca. 1,2 x 0,6 m. Muligvis fragmenter af dæksten mod Ø. 4 store sten S for dette kammer, kan stamme fra et andet forstyrret kammer eller randsten sek ? Stenene rager op til 0,8 m op. Det østlige. Omtrent 3 m Ø herfor er en rektangulær stenramme, mål ca. 0 x 13 x 7 m (indre mål ca. 10 x 5 m), i S-enden større sten/-fragmenter fra forstyrret kammer. Der findes flere ret store sten mellem de 2 dysser (spredt i og ved dem), må være sek. De findes på mindre højning næsten helt ud til Noret, nedenfor stejl skrænt med kildevæld, bækleje tæt mod S. Dagen før havde jeg fejllok. dette anlæg, ved tilsvarende placering 100 m mod N, hvor der ligger flere store sten i rækker - måske ret forstyrret / plyndret megalittomt (foto 5.14-15). I det hele taget er landskabet ved denne ende af Noret meget spændende, og der burde rekognosceres ved lejlighed (hulveje, grave, bebyggelse m.m.). Ca. 1 km fra offentlig vej. Ejer : se 3722-9. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

kammer set fra SSØ
fortidsmindet set fra NV
fortidsmindet set fra SSØ
oversigt, set fra øst