Gerdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-38

Fredningsnr.
37229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 95 x 9 x 1-2 m. Jordhøjningen noget uregelmæssig. Randsten: N. 5, S. 3. 30 m fra Ø-enden sænkning efter kam- mer. 45 m fra Ø-enden sænkning efter andet kammer; her lig- ger en større sten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 95 m. l., 9 m. br., 1-2 m. h. Jordhøjningen noget uregelmæssig. Randsten: Mod N. 5, mod S. 3. 30 m. fra Ø-Enden Sækning efter kammer, 45 m. fra Ø-Enden Sænkning efter andet Kammer; her ligger en større Sten. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den ligger i Ø-V'lig retning og måler ca. 1,5 x 95 x 9 m med en lidt diffus fod, da næsten alle randsten er fjernede. Der har tilsyneladende været 2 kamre. Omtrent 30 m fra Ø-enden en større uregelmæssig sænkning tværs over højen, hvor der ligger flere mindre stenstykker mod N og 1 lidt større mod Ø. Omtrent 45 m fra Ø-enden 1 større fordybning, hvor der ligger 1 aflang bære ? sten til et kammer, en nordlig til et aflangt kammer i højens retning ?? Stenen er ca. 1,5 m lang. Der ses kun 2 randsten mod N, de øvrige nævnte måske tilgroede (foto 5.8). Jeg målte ikke højen, da den var ret tæt tilgroet med ældre bøgetræer og skovblomster samt brombær i løvlund, ca. 125 m fra markvej og 400 m fra landevej. Ret højt i landskabet ved skråning ned mod Noret. Ved Gerdrup findes 3 vildtbanesten (ene trykt på 4-cm kortet ved landevejen mod V) nr N12 (foto 5.7) og 2 ved indkørslen til markvej, N for herregården. Alle sek. placeret antagelig. Omtrent 25 m V for langdyssen er et sløjfet megalitanlæg ? - antagelig runddysse, mål ca. 1,5 x 15 x 15 m, noget uregelmæssig med bæresten til et kammer i N-S'lig retning med åbning mod Ø ?? (foto 5.9) Ang. trykt afsætning : Den er trykt som langdysse på 4-cm kortet, men er noget længere mod V, i alt ca. 95 m. Ejer : se 3722-6. ** Seværdighedsforklaring ** Meget lang langdysse, plyndret for sten, nær andre mindesmærker ved skråning ned mod Noret, i løvlund. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)