Gimlinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040405-2

Fredningsnr.
37231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/11 1916. Gdr. Peder Hansen Diplom. Afmærkn.: MS 1939, K. Thorvildsen Dyssekammer bestående af 4 bæresten og dæksten i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Gravkammer, med fire store Sidesten og en stor Dæksten. Kammeret er 5'2" langt N.NØ til S.SV. 4'6" til 3'2" bredt. 4'7" høit. Sidestenen mod Vest er lavere og naaer ikke op til Dækstenen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 4 Bæresten og Dæksten. I Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 3 x 6 m. Dyssen findes på en lille højrest, der måler ca. 0,4 x 6 x 6 m med god pløjeafstand, især mod Ø og V. Dyssen har et aflangt kammer i N-S'lig retning og er bygget af meget store sten, den vestlige er væltet, indre mål ca. 1,3 x 1,1 m. Stor dæksten, der rager ca. 2,6 m op over højen. Omtrent 3 m mod V er en større sten, fra randsten eller væltede bæresten. Der findes 1 cementrør og lidt jern (småbøjler og tråd) nær højen. Højning fra ældre skeldige anes mod N. Træmast til ellinje findes ca. 10 m mod V. Affaldet er ikke påtalt, mindre omfang. Bevokset med græs og buskagtige træer mod N, findes på større åben flade i landskabet, vidt udsyn, ca. 250 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stort fritliggende dyssekammer i åbent landskab, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)