Rude Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-8

Fredningsnr.
382312

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/1 1897, fredlyst af F.C.C.C. Lehnsgreve Holstein Holsteinborg til grevskabet Holsteinborg. Høj, 20 x 3,50 m; foroven lidt planeret; træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1858 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... Paa Matrn. 11 (Rude Fredskov) findes, som Kaartet viser... Høien har en Omkreds af 90 Skridt og ligner i Eet og Alt den paa Matrn. 10 [sb.11]; men den er naturligvis Skovbevoxet. Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøi, 70' i Tværmaal, 10' h' høi. Planeret foroven og tildels bevoxet med store Træer. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 3 1/2 m.; foroven lidt planeret; træbevokset.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 3,5 x 20 x 20 m med en ret flad top, hvor der er en lav, mindre sænkning. Regelmæssigt hvælvet, mod S er højfoden lidt brudt af et væltet stød. Bevokset med et gammelt egetræ på toppen, ellers yngre løvtræer og enkelte buske, ser velbevaret ud. Den ligger i et ældre, ret tæt bevokset løvskovsområde, omtrent 10 m fra skovvej mod S. (Mod Ø findes en del grene ved højfod). Omtrent 850 m til landevej. Ejer : 3823-21. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor, velbevaret høj, i løvskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)