Sterrede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-10

Fredningsnr.
38233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22/1 1897, F.C.C.C. Lehnsgreve B. Holstein, Holstein- borg pr. Rude. Dyssekammer, sammenskredet; kun 3 bæresten og den store skråtliggende overligger med ca. 10 skålformede fordybnin- ger ses.
Undersøgelsehistorie  (8)
1858 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrn. 2. ... kun 23 Skridt derfra [sb.9] er en Steensætning med en vældig Overligger - der er gledet ned til den ene Side - , næsten 5 Al lang, 3 Al bred og 2 Al tyk...Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammer af sexsidet Form, 7' i Tværmaal, med 5 Sidesten og en mod den ene Ende i Kammeret nedfalden Dæksten. Et afsprængt Stykke af denne dækker over Indgangen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, sammenskredet; kun 3 Bæresten og den store skraatliggende Overligger med ca. 10 skaalformede Fordybninger ses.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i have, 2 x 5 x 5 m, på svag højning, der måler ca. 5 x 5 x 0,2 m. Kamret er sammenskredet, 2 bæresten udvæltede mod N, 1 V og dækstenen er skredet ned i kamret og skråner mod Ø, hvor der anes skålgruber. Stenen er flækket, så den mod V hviler på et brudstykke, og mod S ses 1 større aflangt nedfaldet stykke. Højde nu ca. 1,8 m. Der ses småsten ved kamret. Den ligger i udkant af have, ud til offentlig vej. Ejer/beboere : 3823-2. Ejer : 3823-21 ? ** Seværdighedsforklaring ** Større dyssekammer ud til offentlig vej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)