Rude Fredskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-14

Fredningsnr.
382316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssetomt. Ca 0,4 x 12 m. Ved højfod ses 16 sten, de fleste sprængt. Omtrent i midten ses en fordybning på ca 0,4 x 3 x 3 m. I dens kant findes 3 sprængte stenstykker fra et ødelagt kammer. I skov.
Undersøgelsehistorie

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Stengrav. I Midten stort Hul med 3 store Sten, i Randen 10 større Sten og flere mindre, dog ingen paa Plads.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt ?, C-fredet. Der anes en diffus højrest med ret uregelmæssig fod, mål ca. 0,4 x 12 x 12 m. Omtrent i midten er en større kantet fordybning, mål ca. 3 x 3 x 0,4 m dyb, og i kanten af den findes 3 sprængte stenstykker, fra ødelagt kammer. I kanten af højen og på højside findes sprængte stenstykker, i alt 13, heraf kan 1 sten mod N, 2 V, 1 SØ være væltede randsten, evt. i sekundær placering. Forstyrret runddysse (med Ø-V orienteret kammer ??) ? Bevokset med et ældre løvtræ, småtræer i et ældre løvskovsområde, omtrent 4 m fra skovvej og 900 m fra landevej. Ejer : 3823-21. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssetomt. Ca. 0,4 x 12 m. Ved højfod ses 16 sten, de fleste sprængt. Omtrent i midten ses en fordybning på ca. 0,4 x 3 x 3 m. I dens kant findes 3 sprængte stenstykker fra et ødelagt kammer. I skov.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

fortidsmindet set fra syd
fortidsmindet set fra NV
oversigt, set fra øst