Rude Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-18

Fredningsnr.
38238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav høj, 10 x 1 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, 10 x 1 m.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1 x 10 x 10 m, med en ret diffus fod, især mod S. Ved højfod mod NNV er der anlagt en kunstig rævegang, der anes 1 cementrør dækket af sten, ser ud til at være af ældre dato. Bevokset med ældre løvtræer i gammel bøgeskov med underbevoksning, ser velbevaret ud. Den findes ca. 40 m fra skovvej og 900 m fra landevej. Ejer 3823-21. ** Seværdighedsforklaring ** Lille, velbevaret høj, i ret åbent skovområde. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ved besigtigelse d. 9/4-86 opdagedes at rævegraven var frilagt. Ny aftale med ejer d. 30/4 : betonrørene tages op og graven retableres. Afsætning på m.b. rettet. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8543
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)