Rude Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-20

Fredningsnr.
382313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 10 m i diameter. 16 randsten, hvoraf de fleste væltede. Kammer med 3 sidesten; ingen overligger. Mindre indhak i vestsiden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 10 m. i Diam. 16 Randsten, hvoraf de fleste væltede. Kammer med 3 Sidesten; ingen Overligger. Mindre Indhak i Vestsiden.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,4 x 10 x 10 m. Den måler ca. 1 x 10 x 10 m med en lidt diffus fod. Kamret findes i midten og består af 3 bæresten og 1 mindre sten - ingen dæksten in situ. Muligvis aflangt til trapezformet kammer i NV-SØ'lig retning, mål ca. 1,2 x 0,9 m. Afvæltet dæksten 0,5 m fra kamret mod SSØ ? Næsten intakt randstenskæde, dog ældre indhak mod Ø, hvor der er gravet lidt af foden, 16 synlige randsten. På højen ses mindre stentoppe hist og her. Sten rager ca. 0,4 m op. Bevokset med ældre og yngre løvtræer i ret tæt løvskov (relativt ung). Enkelte sten nær højen. Den findes ca. 10 m fra lidt ældre skovvej og 0,8 km fra landevej. Ejer : 3823-21. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret runddysse, i tæt løvskovsområde. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)