Rude Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-23

Fredningsnr.
38235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i VNV-ØSØ. Af randsten i nord 10, vest 3, syd 4, øst 3. 26 x 11 m. Fleste randsten væltede. Højen kun beva- ret i den østlige trediedel.
Undersøgelsehistorie  (5)
1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, VNV-ØSØ. Af Randsten: N.10, V.3, S.4, Ø.3. 26 x 11m. Fleste Randsten væltede. Højen kun bevaret i den østl. Tredjedel.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NV-SØ. Den måler ca. 1 x 26 x 11 m, oprindelige bredde ca. 6-7 m indenfor randstenene, der alle er væltede. Højen er bevaret i den Ø'lige trediedel, ellers bortgravet. Randsten, se kart. kort + flere sten på højen, både mod Ø og V, samt nær anlægget, flere er sprængte. Den ligger ret højt, nær skovsø mod Ø og skråning mod SV. Bevokset med ældre løvtræer og især større rodskud. den findes ca. 100 m fra skovvej og 0,5 km fra landevej. Ejer : 3823-21. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)