Rude Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-24

Fredningsnr.
382314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssetomt, 10 x 25m stor og ca 1,5 m høj. Overfladen ujævn af gamle gravninger. Højfoden udflydende. I N ses 4 større sten, muligvis randsten og i S en større sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Stengrav, ant. Langdysse. Kun enkelt Ende-Randsten bevaret; ellers helt ryddet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt, C-fredet. På stedet ses en meget uregelmæssig højning, mål ca. 1 x 15 x 15 m med MEGET diffus afgrænsning. Denne højning er meget skåret af tidligere gravninger, så oprindelig udstrækning ikke kan erkendes. Mod SØ findes 1 større sten = væltet randsten ? samt 1 mindre 1 m herfra mod SØ og 1 større ca. 5 m mod S. På højen ses mange hovedstore sten, nogle i forbindelse med anlæggelse af en kunstig rævegrav. Ringe bevaret mindesmærke ! (Omtrent 50 m mod ØNØ findes 1 sløjfet megalit, 3 randsten i Ø-V række og 1 større ca. 5 m mod S, enkelte sten i nærheden - ingen højrest). Bevokset med brombær, græs og mindre graner til højfod, alder ca. 5 år ? Placeret i nyplantet granområde ned til skovsø på kant af bakkehæld. Der findes flere store sten ned ad skråningen mod V-NV. Omtrent 180 m til skovvej og 1 km til landevej. Ejer : 3823-21. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Påtalt rævegrav marts '85 (SVH). Efter ejers eget forsøg grave rævegraven op = ny aftale d. 30/4-86. Betonrør tages op og det opgravede retableres. Afsætning på m.b. rettet. Tinglysning påbegyndt, F53-2966. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssetomt. 10 x 25 m stor og ca. 1,5 m høj. Overfladen ujævn af gamle gravninger. Højfoden udflydende. I N ses 4 større sten, muligvis randsten og i S en større sten.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2966
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8543
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)