Bisserup
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-50

Fredningsnr.
382323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1858 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endnu fortjener at bemærkes, at fra Bisserup Havn langs med Strandkanten heelt ud ad Karrebæksminde til findes Brystværn i en fortløbende Række og af og til endog Bastioner; men Ingen kan angive, naar og af hvem dette Arbeide er udført. Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Skanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)