Bisserup

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040406-50

Fredningsnr.
382323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1858 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endnu fortjener at bemærkes, at fra Bisserup Havn langs med Strandkanten heelt ud ad Karrebæksminde til findes Brystværn i en fortløbende Række og af og til endog Bastioner; men Ingen kan angive, naar og af hvem dette Arbeide er udført. Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Skanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

den vestlige afslutning af skansevolden, set fra øst
den vestlige ende af skansevolden, set fra vest
den vestlige ende af skansevolden, set fra øst
skansevold ved krydsende stisystem til campingplads, set fra vest
den vestlige del af skansevolden, set fra øst
den tredje østlige skansevold, set fra vest
skansevolden vest for den anden østlige bastion, set fra syd
den næst østligste bastion, set fra vest
oversigt set fra den næst østligste bastion mod øst
vanderosion i skansevoldens yderside, set fra syd
kysten langs skansevolden, set fra den østligste bastion
oversigt af østlige del af skansevold, set fra øst
oversigt, længst mod vest
slid på skansevold
oversigt, set fra vest
slid på skansevold længst mod øst