Oreby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040408-13

Fredningsnr.
382219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Flere randsten ses. I toppen ses 4 mindre og 2 større sten, antagelig dæksten over jættestue. Græsklædt med en enkelt busk i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Højden nø. for Gaarden ligger en rund fladagtig Jordhøj, der maa antages at indeslutte en uudgravet Gangbygning, hvis Contourer dog ikke tegne sig tydeligt, Gangen undtagen, hvis øvre Del 8'6" l. 2'8" br. delvis er udgravet. En skaalformet Fordybning ses paa en mod s.v. fremragende Sten. Højen er omsat med en Kreds af mindre Stene 50'6" x 51'10" vid, som det synes er en Kreds i 6' Afstand udenom den forstyrret. (Fæste under Basnæs). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Flere Randsten ses. I Toppen ses 4 mindre og 2 større Sten, antagelig Dæksten over Jættestue. Græsklædt med en enkelt Busk i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 2,2 x 18 m. Den måler ca. 1,7 x 18 x 18 m og er lidt uregelmæssigt hvælvet og rundet. Lidt Ø for midten ses flere stentoppe, antagelig fra dæk- / tætningssten til jættestuekammer med gang mod Ø. Skitse af sten på toppen = kamrets sten ?, areal ca. 6,5 x 4 m i N-S'lig retning. Stenene rager max. ca. 0,5 m op. Der anes ca. 25 randsten ved højfod, antal vanskeligt p.g.a. sekundære sten. Jættestuen er nyligt helt beskåret (undtagen buskagtigt træ mod SØ ved højfod) - og er nu uden vegetation - skal sikkert tilsåes med græs. Der er flere stubbe på højen, og der har nyligt været brændt kvas af på højside mod V. Ser ud til at være plejet af amtet - har ikke snakket med ejer (kom i middagsstunden): Den ligger ret højt i terræn på kant af bakkehæld mod NØ, ca. 75 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)