Lorup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040410-1

Fredningsnr.
362314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 14 x 8 m. Ingen jordhøjning. Randsten: N 11 (4 v.), S 10 (6 v.), Ø 4 (3 v.), V 4 (3 v.). Intet kammer. Træbevok- set i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Emtebjerg i en ny anlagt Plantage er Randstenene af en Langdysse i V.SV. til Ø.NØ. Nordlige Langside har 7 staaende og 4 liggende stene - Sydlige Langside 4 staaende - 6 liggende - Østlige Ende 1 staaende 2 liggende - Vestlige Ende 1 staaende, 3 liggende Sten - Det indre Rum er fladt, uden Spor af Grav. [på gl.matr.kort er afsat en langdysse på Lorup matr. 2a - det synes som Becker på fredn.rejsen i 1940 har ment at denne afsætning var forkert og derfor flyttet sb.1 til Kirkerup matr.34 - Beckers beskrivelse af langdyssen svarer nøje til A.P. Madsens]. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyse, 14 m. l., 8 m. br. Ingen Jordhøjning. Randsten: Mod N 11 (4 væltede), mod S. 10 (6 v.), mod Ø. 4 (3 v.), mod V. 4 (3 v.). Intet Kammer. Træbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V (svag drejning NØ-SV) Den måler ca. 0,3 (skema:0,7) x 14 x 8 m, kun højfyld hist og her. Randstenskæden er nogenlunde velbevaret med N 12, Ø 7, S 10, V 4 (enkelte måske sten fra det helt fjernede kammer.) Stenene rager ca. 0,7 m op. Der ses enkelte stentoppe fra mindre sten, antagelig højfyldskifte. Findes i ældre løvskovsområde, hvor der er en ret tæt underbevoksning med hindbær og brombær - dog ikke på dyssen. Den findes ret højt, ca. 125 m fra skovvej og 375 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)