Kirkerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040410-2

Fredningsnr.
362315

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 17 x 6 x 0,75 m. Randsten: Ø 6 (3 v.), S 11 v., V 4 v., N 11 (8 v.). 2 sten i midten måske af kammer. Træ- bevokset i skov. Huller i jordhøjningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 48/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 200 m Sydligere [end sb.1] en aflang Høj, 11 x 6 m, omsat af store Sten, hvoraf dog mange er bortaget, ligesom en Del af Højen er bortgravet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
17 m l. 6 m br. Randsten: mod Ø 6 (3 væltede). mod S 11 (v), mod V 4 (v) mod N 11 (8 v). 2 Sten i Midten, maaske af Kammer. De østligste 6 m danner en lavere "Udbygning". Dyssen ligger ca 85 m S. for [sb.] 1.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (delvist sløjfet !) Ø-V På det angivne sted findes en noget uregelmæssig højrest, hvor højoverfladen er meget ujævn med muldede lavninger fyldt med blade, måltagning vanskelig= 0,7 x 17 x 6 m ? Der vokser et ældre løvtræ omtrent på midten og der ses 2 randsten mod N - de øvrige ser ud til at være fjernede. Der findes en større uregelmæssig lavning både mod Ø og V, og højen er ret stejlt afgravet i V-enden. Mellem dyssen og skovvejen er der tilsyneladende gravet en vandfyldt lavning, dennes N-kant ret tæt på dyssen. Dyssen findes i et meget tæt tilgroet skovområde med spredte ældre løvtræer og tæt underbevoksning med løvbuskads, hindbær og brombær. Jeg undersøgte et område ca. 50-100 m radiært om denne dysserest for at kontrollere om, der kunne være tale om en fylplacering - men fandt ingen. Den ligger nedad skråning ca. 40 m fra skovvej og 500 m til landevej. Ikke rettet henvendelse til ejer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)