Kirkerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040410-2

Fredningsnr.
362313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 50 x 7 x 1 m. I vestenden 4 randsten (3 væltede). Højningen velbevaret med undtagelse af småhuller og en sænk- ning tværs over østenden. Intet kammer ses. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 200 m VSV for [sb.] 1. Langdysse 50 m l i Ø-V. 7 m br, 1 m.h. I Vestenden 4 Randsten (3 væltede). Højningen velbevaret med Undtagelse af Smaahuller og Sænkning tværs over Østenden. Intet Kammer ses. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3343/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3343/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Beskadigelse/hærværk
Holbæk Museum

1980 Museal besigtigelse
Holbæk Museum

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V Dyssen er ret tæt bevokset, beskrivelse vanskelig, mål ca. 1 x 50 x 7 m. Mod V ses 1 randsten og der findes en muldet lavning. Enten er de 3 øvrige randsten tilgroede eller fjernede, da lavningen ikke ser gammel ud (heller ikke helt ny). Højen ser ret velbevaret ud, der er dog mindre gamle lavninger og 1 sænkning i Ø-enden. Den findes i skov, ca. 20 m fra skovvej og 375 m fra landevej. Jeg har ikke henvendt mig til ejer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)