Norgaardene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-3

Fredningsnr.
382216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Norgaardene. Høj, 1,75 x 13 m. Indgravning fra SV. Mindre brud i SV og Ø. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden.... og en tredie [høj][sb.3] afskaaren i Siderne, meget stenfyldt. Bevoksning: 1984: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, mindre Høi. Siderne afgravet. Syntes stenfyldt. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 13 m. Indgravning fra SV; mindre Brud i SV. og Ø. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,8 x 13 x 13 m og har en lidt uregelmæssig hvælvet overflade med lav indgravning fra VSV. Højen er tilgroet undtagen mod NV, hvor der i et åbent brud ses en del sten fra ca. 0,3 - 0,5 m i bredde, antagelig stenpakning til grav ! Bør dækkes / undersøges, jordhvepse mellem stenene. Højen ligger helt ud til fjorden på kant af bakkehæld. Lidt V for højen er der fundament til nedrevet hus. Bevokset med græs og små blomster, mod NØ en randsten ? Ejer og en landbrugskonsulent ? fortalte, at bruddet i højen tidligere havde været større. Aftalte at højen skulle hegnes, hvis kreaturer trampede derop (der var ingen dyr på marken nu). Ligger på skrænt helt ud til Yderfjord, ca. 250 m fra gården og 500 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj, helt ud til Yderfjord (m/ åbent brud, hvor der er stenpakning). ** Restaureret den 12.10.1984 ** Den beskadigede del af højens vestlige side er ant. forårsaget af kreaturer. Der sås en del større sten i overfladen, der viste sig at stamme fra henholdsvis højens randstenskæde, og fra højfylden, ant. en stenpakning fra graven. Kreaturskaden var af størrelse ca. 5 x 3 m. Randstenskæden stod tydeligt markeret, og ved hjælp af et stenspyd lokaliseredes den fortsatte randstenskæde, der viste sig at være intakt, hvorved højens oprindelige form og størrelse kunne anslås til til ca. 7 m i diameter ved randstenene. Udenfor den intakte randstenskæde i kreatur- beskadigelsen lå der mod vest 6 hovedstore sten løst på overfladen, sikkert udvæltede sten fra højfylden. Disse fjernedes. I den sydlige del af beskadigelsen fandtes et hul i randstenskæden, men tæt ved siden af lå to sten udvæltede, der antagelig stammer herfra. Disse blev anbragt igen på deres formodede oprindelige plads. Kreaturbeskadigelsen indenfor den synlige randstenskæde blev restaureret med løs jord og græstørv, samt en eftersåning med græsfrø af ren Rødsvingel. Kreaturbeskadigelsen foran den intakte randstenskæde blev opfyldt med løs jord og ligeledes tilsået med græsfrø af ren Rødsvingel. Randstenskæden blev ikke tildækket igen, denne ligger fortsat synlig, som vist på tegningen. Arbejdet er gennemfotograferet. Højen nævnes i "berejserskemaet" som tilgroet, undtagen imod NV. Ved restaureringen fandtes ingen vegetation på højen udover græs. Dog var kreaturskaden helt vegetationsløs. Dette må være et tegn på, at højen er blevet afgræsset i sommeren 1984, med yderligere forværring af skaden. Derfor bør stedet jævnligt besigtiges. Umiddelbart vest for højen ses fundamenter fra en bygning, hvilket også nævnes i "berejserskemaet". Dette fundament stammer fra Skælskørs karantænestation, brugt af søfolk indtil omkring 1900. Fundamenterne er tilgroet med krat. Svend Hansen. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)