Norgaardene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-4

Fredningsnr.
38212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Norgaardene. Tingl.: 27/7 1893, gdr. Lars Larsen ifølge forpligtigelse pålagt i købekontrakt af kammerherre C. Castenschiold til Borreby. Høj, 2,5 x 14 m. Afskåret i siderne. I toppen ses det øverste af et 2,8 x 1,8 m stort gravkammer, bygget af to lag sten. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligst en Gangbygning indesluttet i en rund Jordhøj c. 50'i Diam. Kammeret er 12' l. 6'6" br med en ikke udgravet Gang mod NØ. For godt 30 Aar siden [1854] er der gravet "tilbunds" i Kammeret, men dette er nu atter temmelig jordfyldt. Sidestenene ses at være forhøjede ved paalagte temmelig store Sten afstoppede med flade Stene. I Niveau med denne Overbygning hviler den inderste Gang-Dæksten. Dæksten over Kammeret mindes ikke. Ved den omtalte Udgravning traf man i 1 Alens Dybde Ben under Humpelsten. Derunder en flad Sten, der dækkede et andet Skelet. Ved Siderne ligesom "indmurede" Jydepotter. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 14 m., afskaaret i Siderne. I Toppen ses det øverste af et 2,8 x 1,8 m. stort Gravkammer, bygget af to Lag Sten. Delvis kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 2,5 x 18 x 14 m i NØ-SV'lig retning, med ældre afskåret fod og noget uregelmæssigt hvælvet med ret stejle sider, visse steder indgravet. I toppen mod NØ ses det øverste af et gravkammer, i NV-SØ'lig retning med 3 bæresten SV, 1 NV, 2 NV og 1 tærskelsten ?, indre mål ca. 1,5 x 1,5 m, nu 0,5 m dybt. Ingen dæksten. (Jeg har ikke set noget tilsvarende). Den ligger ud til ældre markvej, ca. 100 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. NB : også berejst af ECP d. 17/6-83. ** Seværdighedsforklaring ** Høj m. specielt gravrum, i åbent landskab, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)