Norgaardene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-5

Fredningsnr.
382217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Norgaardene. Tingl.: 27/7 1893, gdr. Lars Larsen ifølge forpligtigelse pålagt i købekontrakt af kammerherre C. Castenschiold til Borreby. Langdysse 38 x 7 x 1 m. Randsten: Ø 22 (7 v.), N 5, V 20 (3 v.), S 5 (4 v.). Intet kammer synligt. Krat og træbevok- set i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Ø. ligger en helt overgroet Langdysse c. 120' l. i NV-SØ. C. 23' br. Endestenene ere større end de andre Randstene. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 38 m. 1., 7 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod Ø. 22 (7 væltede), mod N. 5, mod V. 20 (3 v.), mod S. 5 (4 v.). Intet Kammer synligt. Krat- og træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 1 x 38 x 7 m i NV-SØ'lig retning. Der er god pløjeafstand. Højen er noget ujævn, højest i NV-enden. Der ses randsten NØ 13, NV 3, SV 16, SØ 3. Randstenene er svære at tælle p.g.a. tilgroning, kvas - intet tegn på, at der er fjernet nogle. Intet kammer synligt / plyndringshul. Højen er tæt tilvokset med gamle løvtræer og buskads, især i kanterne, en del græs på højen. Enkelte sekundære sten ved kanterne. Den kunne ved pleje blive **. Den ligger ca.75 m fra ret ringe markvej og 275 m fra landevej, i et åbent landskab. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)