Norgaardene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-5

Fredningsnr.
382217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Norgaardene. Tingl.: 27/7 1893, gdr. Lars Larsen ifølge forpligtigelse pålagt i købekontrakt af kammerherre C. Castenschiold til Borreby. Langdysse 38 x 7 x 1 m. Randsten: Ø 22 (7 v.), N 5, V 20 (3 v.), S 5 (4 v.). Intet kammer synligt. Krat og træbevok- set i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Ø. ligger en helt overgroet Langdysse c. 120' l. i NV-SØ. C. 23' br. Endestenene ere større end de andre Randstene. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 38 m. 1., 7 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod Ø. 22 (7 væltede), mod N. 5, mod V. 20 (3 v.), mod S. 5 (4 v.). Intet Kammer synligt. Krat- og træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 1 x 38 x 7 m i NV-SØ'lig retning. Der er god pløjeafstand. Højen er noget ujævn, højest i NV-enden. Der ses randsten NØ 13, NV 3, SV 16, SØ 3. Randstenene er svære at tælle p.g.a. tilgroning, kvas - intet tegn på, at der er fjernet nogle. Intet kammer synligt / plyndringshul. Højen er tæt tilvokset med gamle løvtræer og buskads, især i kanterne, en del græs på højen. Enkelte sekundære sten ved kanterne. Den kunne ved pleje blive **. Den ligger ca.75 m fra ret ringe markvej og 275 m fra landevej, i et åbent landskab. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

randsten langs den sydlige langside
langhøjen set fra den NV-lige ende
oversigt set fra NØ