Gadehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-16

Fredningsnr.
38229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj. "Gadehøj". Muligvis langdysse. Højen er 1,5 x 18 m stor og noget ure- gelmæssig i overfladen. I højtoppen mod NØ ses 1 større sten og ved højfod mod NV 1 randsten. I ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gadehøj" en forstyrret og overgroet Dysse - mulig en Langdysse i N(NV)-S(SØ). Bevoksning: 1984: Løvkrat

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse "Gadehøj", 18 m. i Diam., 1.5 m. h. 1 Randsten bevaret. Kratbevaret i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984 : "Gadehøj". Højen måler ca. 1,5 x 18 x 18 m og er noget uregelmæssig i overfladen efter ældre gravninger / kreaturskader ? - nu meget tilvokset af forskellige tornebuske, tidl. langdysse ? Mod Ø findes en del drænrør + cementrør ved kanten af højfod og en del marksten langs højfod, måske 1 randsten mod NV ? Der ses 1 større sten i højtoppen mod NØ, fra grav ? Det ser ud til at en lavning N for højen skal drænes, ikke påtalt rør for ejer. Højen ligger højt i terræn i et åbent landskab, ca. 175 m fra ringe markvej og 0,5 km fra landevej. Graven kan måske være bevaret. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dysserest ? (tilgroet) - højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. "Gadehøj". Muligvis langdysse. Højen er 1,5 x 18 m stor og noget uregelmæssig i overfladen. I højtoppen mod NØ ses 1 større sten og ved højfod mod NV 1 randsten. I ager.

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højens overflade
oversigt set fra SØ