Gjerdselhaven
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-27

Fredningsnr.
38216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/12 1887, kammerherre O. Scavenius til Basnæs; fredningen tiltrådt af fæsteren Hans Hansen. Langdysse 26 x 6 m. Randsten: S 23, V 4, N 20, Ø 2. Kammer af 4 bæresten, ingen dæksten. Træbevokset i ager. NMI: .......Træbevokset i have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Gjerdselhaven ved Gaarden ligger en Langdysse 81' l. i NØ-SV. 18' 6" br. Midt i Dyssen findes et rectangulairt Gravkammer i samme Retning 5' l. 2' 6" br. bygget af 4 Sidestene - Endestenene lige høje; Dæksten mindes ikke. Af Randstene er tilbage 23 langs N.V. Siden, 20 langs S.Ø. Siden, 1 ved vestre Ende og som det synes 2 ved den Østre, der er meget overgroet. Bevoksning: 1983: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 m. l., 6 m. br. Randsten: Mod S. 23, mod V. 4, mod N. 20, mod Ø 2. Kammer af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Træbevokset i Have.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,2 x 26 x 8 m, SV-NØ orienteret, med højrest (0,8 m høj). Kammeret består af 4 bæresten, ingen overligger. Højen er omgivet af randsten mod NØ : 3, heraf 1 væltet; SØ-langside : 22, heraf 1 væltet; SV : 5; NV-langside : 23, heraf 2 væltede og 6 der hælder udad. Randstenene er placeret lidt oppe på jordhøjen. Mange af stenene i kammeret og af randstenene havde tydelige ildafsprængninger - dog af ældre dato. Langdyssen bærer præg af at være plejet; den ligger i velplejet parkanlæg. Omgivelserne præges dog voldsomt af Stigsnæsværket og olieraffinaderi. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)