Stigsnæs Skov Afd.45
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-23

Fredningsnr.
38214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse 6 m i diam. 19 randsten. Af kamret er 1 dæksten og 1 bæresten synlige. Ingen jordhøjning. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse 19'6" i Diam. Midt i den lave flade Høj ses Dækstenen til et fuldstændig skjult Gravkammer. Randstenene ere ganske lave. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 6 m. i Diam. 19 Randsten. Af Kamret er 1 Dæksten og 1 Bæresten synlige. Ingen Jordhøjning. Træbevokset i Skov.

1947 Museal besigtigelse
Journal nr.: 383/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse uden høj, 1 x 7,5 m. Af kammeret ses 1 dæksten og 1 bæresten. Dækstenen måler ca. 2 x 1,5 x 0,9 m. En kreds af 20 randtsen omgiver kammeret, hvoraf ligger den 20. i jordoverfladen. Randstenene er alle maksimalt 1 m i største dimension. De fleste står opret i deres oprindelige position. Indenfor randstenskæden ses endnu 1 større sten, der muligvis er en indvæltet randsten. Affald i form af væltede og fældede træer samt kvas smidt henover dyssen. Stedet bærer tydeligt præg af, at man ikke er klar over, at dyssen er der - ejer bør evt. gøres opmærksom herpå. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende svært tilgængelig midt i skov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)