Stignæs Skov Afd.45

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-23

Fredningsnr.
38215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 18 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større høj, 2 x 18 x 15 m. Ældre bøgetræer vokser hen over højen, der også er dækket af brombærkrat. Vestsiden af højen er afgravet ca. 3 m. I den afgravede side sås flere større sten stikke frem - randsten ? P-plads grænser lige op til den afgravede del af højen og afgravningen kan være foretaget ved anlæggelse af denne. Vegetationen ved den afgravede del også helt anderledes. Op til højens vestside er anlagt færgeleje og en asfalteret parkeringsplads går helt op til højen. Grundmuret ishus med toiletter opført mindre end 50 m fra højen. 2 meter højt trådhegn på jernstativ til indhegnet p-plads grænser direkte op til højfoden.. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NV
højen set fra parkeringspladsen, set fra SV
oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra SØ