Holten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-29

Fredningsnr.
38218

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/6 1894, gdr. Hans Hansen ifølge reservation i skøde fra Basnæs Gods. Høj, 1,75 x 15 m. Randsten langs foden. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.Ø. for Langdyssen [sb.30] ligger er velbevaret Høj, knap 3 Al.h. omsat med en Kreds af jævnt store Stene 25 Al. i Diam. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 15 m. Randsten langs Foden. Kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ? x 19 x 15 m, fuldstændig groet til i tjørn. Måltagning vanskeliggjort af bevoksningens tæthed, derfor kunne højden heller ikke måles. Omgivelserne er stærkt præget af Stigsnæsværket og olietanke fra raffinaderiet. Umiddelbart omkring højen går kraftige rør over jorden. Ved den S- højfod ses brønddæksel i niveau med jordoverfladen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende utilgængeligt på Stigsnæsværkets grund. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)