Holten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-30

Fredningsnr.
38228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,4 x 10 m. Randsten. På højen kystfredningsmærke. En del af den skredet i stranden. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Strandklinten ses en Rest af en Langdysse, hvoraf vistnok største Delen er skreden i Stranden. Den tilbageværende Del er 23' l i NØ-SV c. 19' br. Endestenene have været højere end de andre Randstene. Gravkammer ved man intet om. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1884 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,0.40 x 10 m. Randsten. Paa Højen Kystfredningsmærke. En Del af den skredet i Stranden. Græsklædt i Ager.

1940 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ca. halvdelen er skredet i havet. I klinten ses række af sten. I den S højfod står et (ludende) gammelt sømærke. Højen er bevokset med slåen, tjørn og hunderoser. Højen ligger indenfor raffinaderiets havneområde ca. 12 m fra hegn i Ø, ca. 40 m N for nuværende kystfredningsskilt og 159 m N for havneområdets stakit i S. Højen kan ikke ses fra strandsiden, men i vandet nedenfor den (mod S) ses en samling store sten. Adgang til højen kun fra raffinaderiet (der kræves nøgle til stakitlåge) og er ret svær at finde p.g.a. bevoksning. Underdirektør Hans Bak ved nu hvor den ligger. Bevoksning: 1986: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)