Tjørnehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-32

Fredningsnr.
38226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, Tjørnehøj, 3 x 12 m. Afskåret langs siderne, særlig mod N. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tjørnehøj, afskaaret til alle Sider; Randstene, 2 Rækker, opbrødes for 25 Aar siden [1859]. Der er aldrig fundet Urner i Højen. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tjørnehøj", 3 x 12 m., afskaaret langs Siderne, særlig mod N. Kratbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tjørnehøj. Den måler ca. 3 x 12 x 12 m med ret stejle sider, hvor der særligt mod N er brud, der burde fyldes og tilsåes. Desuden er der flere store rævegrave. Ret flad top, gennemgående lidt uregelmæssig overflade. Højen er ret tæt tilvokset af tornet buskads, hvad der også er plantet rundt om højen - dækker delvist udsynet til højen. På "højning" i ret fladt landskab, ca. 20 m fra vej. Kunne ved pleje blive **. ** Seværdighedsforklaring ** Tilgroet, erod. høj, i åbent, ret fladt landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højen set fra ØSØ
højen set fra SV
højen set fra øst
oversigt, set fra SSØ