Tudehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-34

Fredningsnr.
38227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1887, Kammerherre, løjtnant C. Castenschiold til Borreby; fredningen tiltrådt af fæsteren Peder Christensen. Høj, "Tudehøj", 3,5 x 22 m. Firsidet afskåret. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tudehøj" en c. 7 Al. h. velbevaret Gravhøj c. 40 Al. i Diameter. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tudehøj", 3 1/2 x 22 m., firsidet afskaaret. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tudehøj. Højen måler ca. 3,5 x 30 x 25 med en lidt diffus, ret tilgroet fod. Den er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet med en lidt aflang form i Ø-V'lig retning. Der er en mindre rævegrav i højen, der er bevokset med gamle løvtræer, buskads og græs - god pløjeafstand. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ved svag skråning ned mod kysten mod S - vidt udsyn. Omtrent 175 m fra grusvej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj ved Fedkrog. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)