Tudehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-34

Fredningsnr.
38227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/10 1887, Kammerherre, løjtnant C. Castenschiold til Borreby; fredningen tiltrådt af fæsteren Peder Christensen. Høj, "Tudehøj", 3,5 x 22 m. Firsidet afskåret. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tudehøj" en c. 7 Al. h. velbevaret Gravhøj c. 40 Al. i Diameter. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tudehøj", 3 1/2 x 22 m., firsidet afskaaret. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tudehøj. Højen måler ca. 3,5 x 30 x 25 med en lidt diffus, ret tilgroet fod. Den er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet med en lidt aflang form i Ø-V'lig retning. Der er en mindre rævegrav i højen, der er bevokset med gamle løvtræer, buskads og græs - god pløjeafstand. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ved svag skråning ned mod kysten mod S - vidt udsyn. Omtrent 175 m fra grusvej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj ved Fedkrog. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højen set fra NV
oversigt, set fra nord
oversigt, set fra NØ
5811 oversigt