Borreby
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-45

Fredningsnr.
38224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue. Kammer 5,5 x 1,8 m bestående af 10 bæresten og 2 dæksten, af hvilke 1 nedvæltet. Gang af 10 bæresten og 1 dæksten. Ingen høj. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1859 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den af Worsaae 18 [1859] undersøgte Jættestue ligger mod S.Ø. ved Hovmarksskjellet. Kammeret er berøvet sin søndre Endesten; det er 16'-18' l. 6' br med en 18' l. Gang i SØ. Den helt bortsløjfede Høj har været omsat med en Kreds af forholdsvis smaa Randstene, 50' i Diam. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Strandmarken. Gangbygning. Kammeret 18' langt, 6' bredt. Den sydlige Endesten mangler. Gangen mod Sydøst er 17' lang. Den helt bortsløifede Høi har været omsat ved Foden med en Kreds af forholdsvise smaa Randstene. 50' i Tv. Af I.I. A. Worsaae fandt en Undersøgelse Sted 1859. Mange Skeletter, Gjenstande af Flint og Ben fandtes. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Kammer 5,5 x 1,8 m., bestaaende af 10 Bæresten og 2 Dæksten, af hvilke 1 nedvæltet. Gang af 10 Bæresten og 1 Dæksten. Ingen Høj. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 2,5 x 18 m, høj bortgravet. Højen måler ca. 0,8 x 18 x 18 m. Kamret er aflangt, i N-S'lig retning, og består af 10 bæresten, hvor der mangler 2 ? i den sydlige kortside. Stor dæksten in situ ? i nordenden og 1 anden afvæltet lidt NØ for kamret. Sten rager ca. 1,7 m op. Gang mod Ø med 2 sæt gangsten, 1 indgangssten (1 mangler mod N) og 2 sæt gangsten Ø herfor. En større dynge små sten dækker området Ø herfor. Gangen har 1 dæksten nærmest kamret. Der er kun lidt højrest bevaret nær kamret og som en vold ved randstenskæden, der er synlig flere steder. Ret tæt tilgroet af tornet buskads. Der ligger ældre grene og marksten + en mindre metaltagplade på højen. Den ligger i et ret åbent landskab, dog noget "dækket" af skeldige mod Ø samt gården mod Ø. Den ligger ca. 200 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1990 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1990087
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Fund af neolitiske skår ved Boreby - jættestue.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)