Østerhoved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-73

Fredningsnr.
382223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skansevold. Skansen består i sin helhed af en ca. 550 m lang jordvold, der er ca. 1-1,5 m høj og ca. 5 m bred med fem bastionære fremspring; skansen er enkelte steder noget sammensunket og er delvis udvisket på en ca. 60 m lang strækning. Et par steder er der mindre gennembrydninger. Skansens udstræk- ning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gammel Forskandsning af Brystværns Højde strækker sig langs Strandkanten af Matr. Nr. 1-3, over det laveste Terrain. Bevoksning: 1984: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Græs

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skansevold, 1,5 x 550 x 5 m. Volden fremtræder som beskrevet. Den Ø-lige halvdel er velbevaret (Ø for elhegn), V herfor ligger skansen nær kysten og særligt mod S er der åbne brud efter vanderosion samt ældre gennembrydninger, med sandaflejringer bag volden. Desuden ligger der en del affald (jern, træ m.m.) nær det gamle "fiskerhus". Visse steder er ca. halvdelen af volden borte / delvist nedskredet. Der burde kystsikres udfor dette udsatte sted ! Ældre tjæregryde bygget ind i skansen. Bevokset med græsser og siv. (Området Ø for hegn betragtet m/ kikkert, ligger på græsning). Volden er mod V noget tilvokset af vildrose, ellers med græs og lidt siv. Jeg kontrollerede ikke længde. Den ligger nær kysten, ret lavt i terræn, ca. 100 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Længere skanse nær Fedkrog. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra øst
den østligste bastion, set fra vest
den kantede bastion, set fra vest
skansevold med anden bastion i det hegnede område, set fra vest
skansevold med første bastion i det hegnede område, set fra vest
skansevolden i indhegningen, set fra vest
skansevoldens vestlige afslutning, set fra vest
den vestlige del af skansevolden, set fra vest
kvæg på den østlige del af skansen, set fra vest
den østlige del af skansen, set fra øst
begyndende trampeslid på vestlige del af skansen, set fra vest
vind og vejrslid på den vestlige del af skansen
den vestlige del af skansen, set fra øst
den østligste del af skansen, set fra vest
den østlige del af skansen, set fra vest
flintredskaber i og foran skansen
den del af skansen der er udsat for vanderosion, set fra vest
Skansens vestlige del, set fra vest