Borren
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-77

Fredningsnr.
382220

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gamle Borreby. Voldstedet består af en hovedbanke, på hvilken er opkastet en udsigtshøj ved den vestlige side. Langs med den største del af bankens overrand strækker sig en indtil 1 m høj vold. Uden for bankens østlige og sydøstlige side findes en til- dels tiljævnet ca. 6 m bred grav og udfor dens nordøstlige side en tresidet, mindre banke, ca. 3 m høj, omgivet af 2 tildels vandfyldte gravsænkninger. Voldstedet ligger i Bor- rebys have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Borren" i Gaardens Have vi. - - [voldsted]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1905 Tinglysning
Uspecificeret institution

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Borren voldsted / Gamle Borreby, 4 x 75 x 75 m. Som beskrevet på kart. kort. Voldstedets hovedbanke er skæv rundoval med lav voldrest, hvor der ses et stengærde på indersiden, især mod N + V, af ret små sten. "Udsigtshøjen" består af en rundoval jordhøj, hvor der i overfladen ses en del tegl- og mørtelfragmenter, mod V med ret store randsten nedad skråning. En motte ?? Der er (plantet) gamle løvtræer i kanten af banken, ellers nyligt tilsået og med liljekonvaller + mindre planter. Ved volden ses hist og her tegl og kalkstenssmulder. Voldstedet ligger i NV-enden af større, nærmest trekantet banke, adskilt af voldgrave mod Ø-NØ, hvor der er en mindre højning (ved indgangspartiet ?). Stejl skråning mod V-SV omgivet af sump (tidligere fjordarm) og skov. Mod Ø tilplantet granskov, alder 20-30 år ? Voldstedet har måske en videre udstrækning mod Ø. Samlet areal vurderet udfra 4-cm kortet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/90-28
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 615-0017
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.:
Det Kulturhistoriske Centralregister
Koordinaterne er taget fra Fredede Fortidsminder.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
la Cour,V.
Danske borganlæg til midten af det 13. århundrede. I
1972