Borren

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-77

Fredningsnr.
382220

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Gamle Borreby. Voldstedet består af en hovedbanke, på hvilken er opkastet en udsigtshøj ved den vestlige side. Langs med den største del af bankens overrand strækker sig en indtil 1 m høj vold. Uden for bankens østlige og sydøstlige side findes en til- dels tiljævnet ca. 6 m bred grav og udfor dens nordøstlige side en tresidet, mindre banke, ca. 3 m høj, omgivet af 2 tildels vandfyldte gravsænkninger. Voldstedet ligger i Bor- rebys have.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Borren" i Gaardens Have vi. - - [voldsted]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1905 Tinglysning
Uspecificeret institution

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Borren voldsted / Gamle Borreby, 4 x 75 x 75 m. Som beskrevet på kart. kort. Voldstedets hovedbanke er skæv rundoval med lav voldrest, hvor der ses et stengærde på indersiden, især mod N + V, af ret små sten. "Udsigtshøjen" består af en rundoval jordhøj, hvor der i overfladen ses en del tegl- og mørtelfragmenter, mod V med ret store randsten nedad skråning. En motte ?? Der er (plantet) gamle løvtræer i kanten af banken, ellers nyligt tilsået og med liljekonvaller + mindre planter. Ved volden ses hist og her tegl og kalkstenssmulder. Voldstedet ligger i NV-enden af større, nærmest trekantet banke, adskilt af voldgrave mod Ø-NØ, hvor der er en mindre højning (ved indgangspartiet ?). Stejl skråning mod V-SV omgivet af sump (tidligere fjordarm) og skov. Mod Ø tilplantet granskov, alder 20-30 år ? Voldstedet har måske en videre udstrækning mod Ø. Samlet areal vurderet udfra 4-cm kortet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1990 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1990 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Koordinaterne er taget fra Fredede Fortidsminder.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger

la Cour,V.
Danske borganlæg til midten af det 13. århundrede. I
1972


Billeder

den nordvestlige side i skoven, set fra NV
oversigt, set fra NV
oversigt fra udsigtshøjen, den østlige del
oversigt fra udsigtshøjen, den midterste del
oversigt fra udsigtshøjen, den vestlige del
udsigtshøjen, set fra øst
borgbanken med udsigtshøjen, set fra NØ
oversigt over den vestlige del, set fra NØ
oversigt over den østlige del, set fra NØ
oversigt, set fra SØ
oversigt over den sydlige del, set fra øst