Bavnen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-3

Fredningsnr.
362217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Bavnen", 3,75 x 18 m. Noget afgravet i syd. Nær toppen ses svære sten, mulig af større stengrav. Enkelte randsten. Græsklædt og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, afgravet en Del mod Syd, 12' høi, nu c 60' i Tværmaal Veivæsenet har for c 30 Aar siden [1854] borttaget Randstenene. Flere Sten der rager frem midt i Høien tyde paa at Kammeret mulig er urørt tilbage, saa mangler ialtfald Dækstene. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnen", 3.75 x 18 m. Noget afgravet i Syd. Nær Toppen ses svære Sten, mulig af større Stengrav. Enkelte Randsten. Græsklædt og kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bavnen. Højen måler ca. 3,75 (3,8) x 18 m og har ret stejle sider. Der er en større indgravning fra Ø-SØ med hulning i halvdelen af toppen. SV herfor ses på højside og ved foden ses 6 større sten (ene antagelig dæksten i 2 stk) fra et plyndret kammer. Oprindelig 1 runddysse (?). Højside m/gamle jorddynger mod SØ. Der vokser tæt krat, lavt på højen slåen ? og hyld. Mod Ø er et tilplantet (ældre) granstykke ellers militært øvelses område. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn. Højen er hegnet med ståltråd. Der er nedsat en mindre træstolpe i en hyldestub på højen og der ligger lidt affald hist og her. Omtrent 250 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Noget forstyrret høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.