Bødstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-1

Fredningsnr.
362312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 70' lang, 25' bred. Længderetning N til S. Er omsat med mindre Randstene. Er saa tæt bevoxet med Tjørn at det ikke kan sees om der er nogen Grav. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 10 m.l., 6 m. br., 1,5 m. h. 1 større og 1 mindre Randsten. Intet Kammer ses. Kratbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse S-N Den er helt tilgroet med ældre kratbevoksning, hvad der gør nærmere iagttagelse vanskelig. Dyssen måler ca 1 (1,1) x 10 x 6 m og har en ret flad høj med indhak i siderne, efter fjernede randsten ? Enkelte stentop ses mod NV, rager ca. 0,1 m op. Der ses langs højside flere gamle dynger af marksten. Inete synligt kammer. Dyssen findes nu i et tilplantet område, ca. 30 x 70 m i Ø-V'lig retning, alder ca. 20 år, enkelte birketræer ind imellem. Som randbevoksning er der plantet vildroser. Omtrent 10 m udenom er der et upløjet stykke bevokset med græsser. Omtrent 40 m mod V er der plantet graner på et udvidet areal, alder ca. 5-8 år. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer, da jeg var i tvivl om beplantning (kom desuden i middagspausen) Ejer: ser ud til at være gården Bøstrupvej 3 Bøstrup Slagelse Grønt på 4 mm kort Dyssen ligger ned ad en større bakkeskråning, nær en stejlere skråning til Lu(i)ndså mod V, omtrent 300 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2978
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Ca 1 m høj og 6 x 10 m stor, orienteret i nord-sydlig retning. Ret flad, med indhak i siderne. I NV en større sten. I lille lund i ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2978
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)