Bonderup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-5

Fredningsnr.
36237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr: Sønder Overdrev 6. Bonderup skov afd. 46 Langdysse 41 x 8,8 x 3m. Randsten: S. 5, V. 14 (11 v.), N. 4 (2 v.), Ø. 18 (14 v.).Kammer består af 4 bæresten, ingen dæksten. Småhuller i jordhøjningen. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 287/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 41 m.l., 8,8 m.br., 3 m.h. Randsten: Mod S. 5, mod V. 14 (11 væltede), mod N. 4 (2 v), mod Ø. 18 (14 v.). Kammer bestaaende af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Smaahuller i Jordhøjningen. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse SV-NØ Den måler ca. 41 x 10 x 3 m (9 m tværmål fra randsten). Lidt V for midten er en lavning, hvor der findes 1 aflang kiste i højens retning, mål ca. 1,4 x 0,7 m med 1 afvæltet, ret flad opretstående dæksten mod N. I V-enden og i Ø-enden er der en sti og aflange fordybninger i højen af ældre dato. Randsten tilstede, tilsyneladende som beskrevet på kort. Højen er ret tilgroet med gamle graner, 1 løvtræ og egekrat, hindbær og brombær. Beliggenhed som 3623-7. ** Seværdighedsforklaring ** se 3623-7 Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)