Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-6

Fredningsnr.
36238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.Nr: Sønder Overdrev matr.nr. 6, Bonderup skov afd. 46 Langdysse 17 x 6 m. Ingen jordhøjning. Randsten: SSØ 16 (8 v.), VSV 3 (2.v), NNV 13 (10 v.), NNØ 2. 2 kamre, det ene med 4 bæ- resten, 1 tærskelsten og 1 dæksten, det andet med 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1820 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 287/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 17 m.l., 6 m. br., ingen Jordhøjning. Randsten: Mod SSØ. 16 (8 væltede), mod VSV. 3 (2 v.), mod NNV. 13 (10 v.), mod NNØ. 2. 2 Kamre, det ene med 4 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten, det andet med 3 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse SV-NØ Den måler ca. 0,2 x 17 x 6 m (UFR skriver 1,9 x 17 x 6 m i skemaet) med lidt højning på ca. 0,2 m ved de 2 kamre. Kammer NØ: Aflangt kammer på tværs af højretning med 1 bæresten NØ, 1 SV, 2 NV og 1 tærskelsten SØ, 1 dæksten, der rager ca. 1,4 m op over højen, indre mål ca. 1,7 x 1 m. Kammer SV: orienteret som ovenfor med 1 bæresten NØ, 1 SV, 1 NV og 1 tærskelsten SØ, dæksten rager ca. 1,5 m op over højen, indre mål ca. 2 x 1 m. Randstenene: ser ud til at være tilstede som angivet på kartotekskort, fleste ret små sten, væltede 1 hældende. Bevokset med 1 gammelt egetræ og græsser. Findes ca. 5 m SØ for 3623.7 og ca. 10 m fra skovvej og 1,2 km fra offentlig vej. Skovridder: Dalgas, der også arbejder på Lindholm V for Roskilde. ** Seværdighedsforklaring ** 2 tætliggende velbevarede langdysser nær skovvej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)