Falkensten Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-7

Fredningsnr.
362311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Sønder Overdrev 7b, Falkensten skov, afd. 31 Høj, 1,75 x 14 m. Afgravet mod N. og V. mindre indgravning mod S. Flad sænkning i top. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 287/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 14 m. Afgravet mod Nord og Vest, mindre Indgravning mod Syd. Flad Sænkning i Top. Græsklædt i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,75 (1,8) x 14 x 10 m i Ø-V'lig retning med en noget uregelmæssig rundoval grundplan. Ret stejle sider mod N og V og fra S en svag indgravning til gammel udgravning i toppen, mål ca. 1,5 x 1,5 x 0,7 m dyb i kegleform. Nu dækket af gamle grene og blade. Bevokset med lidt ældre og yngre løvtræer omgivet af gran -og løvtræer. Omtrent 10 m fra skovvej. Der er en større nedvælted stub ved højfod mod SØ -intet tegn på nyere afgravninger. I skov, ca. 200 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)