Falkensten Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040416-8

Fredningsnr.
362310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Sønder Overdrev 7b, Falkensten skov afd. 18 Langdysse 12 x 9 m. Ingen jordhøjning. Randsten: N. 3 v., V. 6 v., S. 6 v., Ø. 4 v. Intet kammer. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 m.l., 9 m.br. Ingen Jordhøjning. Randsten: Mod Nord 3 (væltede), mod Vest 6 (v.), mod Syd 6 (v.), mod Øst 4 (v.). Intet Kammer. Træbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Den måler ca. 0,2 x 12 x 9 m i N-S'lig retning. (UFR skriver 0,6 x 12 x 9 m i skemaet) Da randstenene dels er væltede, evt. sprængte og fjernet lidt fra oprindelig plads er dyssens form lidt usikker, højningen er lidt uregelmæssigt rundet, ialt 17 sten ved randen- rager ca. 0,4 m op- kan godt i visse tilfælde måske stamme fra det kammer, der er fjernet. Midt på højen vokser en gammel bøg, ellers med små træer/buske. Sten i nærheden. Omtrent 1,5 m fra skovvej, ca. 0,5 km fra landevej. Henvendte mig ved skovfogedboligen SØ for 3623-11 og talte med skovfogedens kone (?). Talte med skovfoged Dalgas ved 3623-7-8, se disse. Ejer: (Er ikke klar over, hvor stort et område hertil?) Cederfeldt de Simonsen "Brahesberg" Skovvej 27 Falkensten skov, pr. Slagelse.. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)