Tjæreby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-3

Fredningsnr.
382212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1941, Raklev Langdysse 31 x 7,5 m. Randsten mod NV. 25, NØ. 1, SØ., 15 af- skåret mod SV. 4 større sten ses midt i dyssen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N.V. f.frg. [sb.4] ligger en Langdysse c 100' l. i NØ-SV., oprindelig 105-6' l. 24 1/2' br. I Jordoverfladen ses en - mulig to Dækstene til forøvrigt helt skjulte Gravkamre, der maa antages, efter Dækstenenes Form, at ligge i NØ-SV. Randstene findes tilbage i et Antal af 22 mod NV. 14 mod SØ; for den nø. Ende er 1 tilbage, den sv. Ende er afskaaren. Bevoksning: 1984: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme berejsertekst]. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 31 m.l., 7,5 m.br. Randsten: Mod NV. 25, mod NØ. 1 mod SØ. 15. Afskaaret mod SV. 4 større Sten ses midt i Dyssen. Græsklædt i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,4 x 31 x 10 m. Den måler ca. 2 x 31 x 10 m (7,5 m bred indenfor randsten). Retning NØ-SV. Lidt S for midten ses en større sten, dæksten in situ ?, og i højens NØ-ende findes 3 store sten (fra forstyrret kammer ?, den nordligste med skåltegn). Randsten NØ 0, NV 18, SV 0, SØ 15. Vanskeligt at tælle randsten p.g.a. tilgroning og spredte ældre marksten, er antagelig tilstede. Bevokset med græsser og enkelte mindre buske. Stenene rager ca. 0,4 m op. Højen er nogenlunde jævnt rundet med ældre delvist tilstoppede dyregange, ræv ? Beliggenhed som 3822-11. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær jættestue, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

den østlige langside, set fra SØ
langhøjen, set fra NØ
den sydlige kortside, set fra SSV
langhøjen set fra vest
oversigt, set fra nord
5986 oversigt
5991 detalje