Tjæreby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-4

Fredningsnr.
382211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1941, Raklev Høj, 2,5 x 14 m hvori jættestue. Af denne ses 4 dæksten over kammer (en gledet ned til siden), 2 bæresten og 1 dæksten ved gangens munding. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gangbygning indesluttet i en rund, fladagtig Gravhøj, afskaaren i Siderne. De tilbageværende Dækstene af Kammeret, der rage frit frem, antyde dette c 28' l., Gangen, hvortil kun den yderste Dæksten er synlig er c 23' l. i SØ. Bevoksning: 1984: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning indesluttet i en oprindelig rund, men nu firsidet afskaaren Høi, 48' i Tværmaal, 7' høi. Der sees flere Dæksten rage frem, som antyde at Kammeret er nogle og tyve Fod langt i Retning fra Nordøst til Sydvest. Af Gangen er synlig yderst en Dæksten og to Sidestene. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 14 m., hvori Jættestue. Af denne ses 4 Dæksten over Kammer (en gledet ned til Siden) 2 Bæresten og 1 Dæksten ved Gangens Munding. Græsklædt i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 29/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 3,1 x 17 x 15 m. Den måler ca. 2,5 x 17 x 15 m i N-S'lig retning. I toppen ses 3 dæksten, kammer ?, længde i alt ca. 7 m med græsklædt hulning i midten, ved højside mod N en større stentop, nedvæltet dæksten ? Mod ØSØ ses 2 gang- og 1 dæksten. Der ligger enkelte mindre marksten på højside (ikke påtalt). Stenene rager ca. 0,6 m op over højen. Ingen synlige randsten, antagelig tilgroede. Højen er bevokset med græsser. Enkelt mindre rævegang ? Den ligger meget højt i terræn, ca. 525 m fra landevej - ingen markveje mod Ø. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue højt i terræn, nær langdysse. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)