Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-7

Fredningsnr.
382213

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, "Loddenhøj", 23 x 7 m. Randsten: N. 2, V. 16 (2 v.), S. 4 (3 v.), Ø. 17 (13 v.). Delvis kratbevokset i have.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Loddenhøj" [jvf.sb.10], 74' lang i Nordøst til Sydvest, 22' bred, med 36 staaende og 5 væltede Randstene og med et rectangulairt Gravkammer med 4 Sidestene, paa 3 af disse findes udvendig en skaalformet Fordybning. Ingen Dæksten.

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Loddenhøj", 23 m.l., 7 m.br. Randsten: Mod N. 2, mod V. 16 (2 væltede), mod S. 4 (3 v.), mod Ø. 17 (13 v.). Delvis kratbevokset i Have.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Loddenhøj, 1,2 x 23 x 7 m. Langdysse NØ-SV, den måler ca. 0,6 x 23 x 7 m. Kamret findes omtrent omtrent på midten, placeret NV for midteraksen og det er i højens retning, med 2 lange sten og 1 kortere mod NØ, ingen SV, indre mål ca. 1,6 x 0,6 m, ingen dæksten. Der er 1 skåltegn på hver af de 3 bæresten. Kisten aflang - trekantet form. Ejer fortalte, at dækstenen skulle være fjernet for en del år siden og anvendt som trappesten på nærliggende gård - i så fald har skåltegnene været dækket af den ! Randstenskæden næsten intakt , alle er oprejste nu. Stenene rager ca. 0,6 m op over højen. Den er plejet, ældre træer fældede, nu tilsået med græs (amtet). Anden bevoksning stubbe + småplanter. Ud til privat vej, ca. 125 m til landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse nedenfor bakkedrag mod N, nær tidligere vådområder.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)