Bredshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040418-25

Fredningsnr.
382214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bredshøj" 2 x 13 m. i Ø-V, 18 m i diam. i N-S. Afgravet mod V. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bredshøj", 2 m.h., 13 m. i Diam. i Ø-V, 18 m. i Diam. i N-S. Afgravet mod V. Græsklædt med Krat i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bredshøj. Den måler ca. 2,5 x 17 x 12 m i N-S'lig retning og er nogenlunde jævnt rundet, med en forholdsvis flad top, lidt uregelmæssig overflade efter ældre kreaturskader. Den ligger i et ret fladt terræn på kanten af mindre skråning ned til bækleje mod N. Der er sat en mindre bænk ned i kanten af højfod mod SV - fortalte ejer det ulovlige i det, men bad ikke om at få den fjernet. Højen er ret tæt tilvokset bl.a. med snebærbuske og ældre løvtræer. Den ligger ca. 200 m fra landevej i et ret åbent landskab, træer ved bækleje hindrer videre udsyn i den retning. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)