Syllinge Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040419-4

Fredningsnr.
38231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse uden høj, men med dobbelt række randsten. Yderkred- sen 9,50 x 6 m, bestående af 5 randsten i vest, 6 i nord, 4 i øst, 6 i syd. Inderkredsen, 8 x 5 m, består af 18 mindre sten, stillede i en oval. Kammer i Ø-V af 6 bæresten, 2 i hver lang- side og 1 for hver ende, indvendig 1,40 x 0,65 m, ingen over- ligger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, uden Høj, men med dobbelt Række Randsten. Yderkredsen 9.5 x 6 m., bestaaende af 5 i V., 6 i N., 4 i Ø., 6 i S. Inderkredsen, 8 x 5 m., best. af 18 mindre Sten, stillede i en Oval. Kammer i Ø.-V. af 6 Bæresten, 2 i hver Langside og 1 for hver Ende, indvendig 1.4 x 0.65 m., ingen Overligger.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 456/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitanlæg, 1,1 x 8 x 8 m. Højrest måler ca. 0,1 x 8 x 8 m med store randsten, rager ca. 1 m op, i en firkantet stensætning. Indenfor findes en lidt uregelmæssigt rundet, mindre stensætning, som også kan betegnes randsten, omkring 1 central stenkiste i Ø-V'lig retning, med ret små, parallelt satte bæresten, 2 N, 2 S, 1 V og 1 Ø, indre mål ca. 1,5 x 0,6 - 0,4 m (smallest mod Ø) - ingen dæksten. Nær højen og på den findes enkelte sten. Ret tæt bevokset med buske og små træer, i skov, ca, 4 m fra skovvej og 0,7 km fra landevej. Ret enestående anlæg, datering til TN ? / jernalder ?? Ejer : se 3823-21. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget megalitanlæg, ret højt, i løvskovsområde. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)