Glænø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040420-12

Fredningsnr.
39231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Højen er ca. 0,5 m høj og 5 x 14 m stor med største længde i N-S retning. Mod S ses 2 store aflange sten og mod N 1 større sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det samme gjælder [delvis bortgravet] om Gravhøjen paa M.No.6. Ingen af disse Steder er der fundet Oldsager.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest at Jordhøjen og et Par enkelte større Stene (en Sidesten af et Gravkammer) af en Langdysse i N-S. Kammeret har haft samme Retning.

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme berejsertekst].

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 13 m.l., 4 m. br., 0.5 m.h. 3 store Sten, enten af Kammer eller Randsten tilbage. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse N-S. C-fredning. Den måler ca 0,5x14x5 m, med forstyrrede sten. Mod s 2 større aflange sten i N-S retning, antagleig fra grav, ene med kile og mod N en større sten med kilehul, dæksten i sekundært leje?. God pløjeafstand i enderne, mindre dynger af marksten på højside, bevokset med brombær og græs. den ligger højt i terræn på kant af bakkehæld mod S og Ø. Stnene rager ca 0,4 m op. Ikke åtalt stendynger for ejer - af mindre omfang. Dyssen er placeret omtrent 125 m længere mod ØNØ. Den findes omtrent 170 m fra ringe grusvej og 350 m fra landevej. Affald: marksten Bevoksning, andet: brombær Adgang: cykel (i tørvejr) ** Seværdighedsforklaring ** Langdysserest på kant af bakkehæld ned mod vandhul mod SØ, nær kysten.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-3005
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3005
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen er ca. 0,5 m høj og 5 x 14 m stor med største længde i N-S retning. Mod S ses 2 store aflange sten og mod N 1 større sten. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)