Bistrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-2

Fredningsnr.
382419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907 W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Høj, 3,25 x 29 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 29 Meter i Tværmaal, 3 1/4 M høi. Opad Skraaningen andre gamle Rævegrave. Alle [sb.1-5] bevoxede med Bøgetræer og danner en Gruppe. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.25 x 29 m. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Mange ældre og nyere forgravninger i forbindelse med rævegange. På vestsiden 3 menneskeskabte nedgravninger - efter rævegang. Bør tildækkes. Et par ikke aktive rævegange bør jævnes med den udrømmede jord. Højen opbygget af stærkt sandet, lerfrit materiale. I de vegetationsfrie flader på højen ses det, at højfylden er rig på tildannet flint. Mod NØ større opbrækning p.g.a. rodvæltet træ. Der er plantet graner indtil og flere steder op på højfoden. Træerne på højfoden bør fjernes, men de øvrige kan få lov til at blive, da de p.g.a. afkvistning (pyntegran) er ret lysåbne og af begrænset højde. 16/9-86. Genbesigtiget. En halv snes ædelgraner (ca 5 cm tykke) på højfod skal væk straks. Øvrige plantede graneer inden for 5-m-zone kan evt. blive. Kvas på høj bør fjernes. Kunstig rævegrav anlagt inden for højfoden i syd- og sydøstsiden af højen. De nederste par meter af højsiden her er omgravet siden sidste løvfald. I hver ende af de forgravede områder (med en indbyrdes afstand af ca. 17 meter) ses enden af et cementrør. To steder på øvre del af højside (hhv. mod NØ og N) ses nye forgravninger ("for at hente ræven"). Foto af rør i S (1-3), SØ (4-6) forgravninger i NØ (7-8) og N (9-11). Mål: 3,9x30x27 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten i højside i NØ. Grævlinggrave i store dele af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)