Bistrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-4

Fredningsnr.
382417

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Høj, 1,25 x 15,75. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 15 3/4 Meter i Tværmaal, 1,20 M høi. Alle [sb.1-5] bevoxede med Bøgetræer og danner en Gruppe. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 15.75 m. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Vestlige højfod afgravet så 4 randsten står fri. Afgravningen fremkommet ved anlæggelse af gærdet lige vest for højen. SØ for højtoppen en mindre, gammel afgravning. Den østlige del af højen skæres af vildthegn og pæle er nedgravet i højen flere steder. På østlige højfod og videre mod øst er der plantet ædelgran, som afkvistes til pyntegran. Træerne på højfoden skal fjernes, men granerne inden for 5-m-zonen omkring højen kan blive, da de er lysåbne og næppe nogen sinde bliver særligt høje. NØ-lige højfod opbrækket af rodvælter. Højen afsat ca. 50 m for østligt i forhold til gærdet mod vest på 4-cm kortet, men ikke fredningskortet (M 3824). 16/9-86 Genbesigtiget: Fredningssten påkørt og rokket et par cm ved kørsel med tung maskine ind over højen. Fire ædelgraner (2-5 cm tykke) på østlige højfod skal væk straks. Vildthegn er fjernet. Mål: 1,1x12x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ingen selvstændig seværdighedsværdi, men ligger i smukke omgivelser som del af gruppe af større høje. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire synlige randsten: to i N og to i V.

Litteraturhenvisninger  (0)