Bistrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-5

Fredningsnr.
382421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 2,5 x 21 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 21 Meter i Tværmaal, 2 1/4 Meter høi. Alle [sb.1-5] bevoxede med Bøgetræer og danner en Gruppe. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 21 m. Træbevokset i skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, velbevaret. 2 randsten synlige mod SØ og 1 mod N. Mod S,V og N plantet op på højfod. De er nu indtil 1 1/2 m høje. De ca 25 på selve højen bør fjernes. De øvrige kan undtagelsesvis få lov at stå, da de afkvistes til pyntegran, og derved fremstår lysåbne. 16/-86 Genbesigtiget: Der står indtil ca. 5 cm tykke ædelgraner på højfoden og inden for 5-meter-zonen. Dem på højfoden (ca 25 stk) bør fjernes straks. Mål: 2,2x16x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, velbevaret rundhøj i åben løv- og nåleskov. For tiden på indhegnet område. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Tre randstene: SØ 1, SSØ 1 og V 1. FM-sten sat i højside i NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)